Voor- en Nazorg

De voorzorgfase
Het behandelplan wordt opgesteld aan de hand van de verkregen
gegevens uit de zorgaanvraag, anamnese diagnose en de indicatiestelling. Gezocht dient te worden naar de meest efficiënte behandeling en voorziening. In het behandelplan wordt de technische haalbaarheid beoordeeld en wordt getoetst of het beoogde resultaat voorziet in de zorgvraag. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit de basisverzekering zal de begroting voor de voorgestelde behandeling binnen de door de zorgverzekeraar vastgestelde maxima opgesteld worden.

De nazorgfase
Na het plaatsen van de implantaten en eventueel supra structuur zorgen wij in samenspraak met de patiënt voor nazorg op maat. Dit is belangrijk om de mondhygiëne op orde te houden eveneens als de garantie en tevredenheid van de patiënt. Om een hoge kwaliteit in mondhygiëne te waarborgen, zullen we tijdens de controle van de implantaten van de patiënt, tandsteen te verwijderen en de nodige informatie verstrekken. Patiënten komen in een nazorgtraject minimaal 1x per jaar op controle bij de preventieassistente.